Yaratıcı Beyin

 • Yaratıcı Çocuk ve Yaratıcı Beyin Eğitimi Projesi

  Yaratıcı Çocuk ve Yaratıcı Beyin Eğitimleri

  Genel Bakış

  Toplumların ilerlemesini sağlayan tüm buluşlar ve keşifler, yaratıcı düşünmenin, yaratıcı sorun çözmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. İnsanlığın ve toplumların geleceği, yaratıcı insanlara ve onların yaratıcılığının ürünü olarak ortaya çıkan orijinal ve üstün inovatif yapıtlara ve araçlara bağlıdır.

 • Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

  Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

  Temel Kavramlar

  Yaratıcılık

  Yaratıcı düşünceye sahip kimseler bir problemle karşılaştıklarında, “Bu probleme kaç değişik açıdan nasıl bakılabilir?”, “Daha önce karşılaşılan problemler tekrar nasıl düşünülebilir?” ve “Problem kaç farklı şekilde nasıl çözülebilir?” seklinde düşünürler. Bu düşünceye sahip olan kimseler, “Benim yerimde bir başkası olsaydı bu problemi nasıl çözer?” şeklinde bir soruyu kendilerine sormazlar (Duran & Saraçoğlu, 2009).

 • Yaratıcı Öğretmen

  Yaratıcı Öğretmen

  Araştırmalar, yaratıcılığın, öğrenmenin önemli bir boyutu olduğunu göstermektedir.

  Öğretmen tek doğru cevabı olan yegâne bir otorite olmak yerine, işleri kolaylaştıran bir rehberdir, harekete geçirici bir kişidir.

  Yaratıcılığa olanak tanımayan bir sınıfta ise, öğretmen otoriterdir, katıdır, kendini zamanla kısıtlandırır, öğrencilerin duygusal gereksinmelerine duyarsızdır, fazlasıyla disiplin kurma ve bilgi aktarma çabası içindedir. Oysa, öğrenende kalıcı olan, sorunları çözme ve yeni düşünceler yaratma yeteneğidir. Bu yetenek sorunlarla dolu karmaşık toplumlarda daha da önem kazanır (Davaslıgil, www.ustunzekalilar.org ).

Site İçeriklerinde Arama Yap

DEPO'yu Keşfet!

Sponsorlu Bağlantı

Denizli'm Temalı Kısa Film

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Turizm Uygulamaları