Etkinlikler

İzohips Haritalarından Profil Çıkarma Etkinliği-2

{lightgallery type=local path=images/haritalar/profil-cikarma-etkinlik-2.png}{/lightgallery}

Bilgi: Haritayı daha büyük izlemek için üzerine tıklayın. Daha büyük boyut için sağ alt köşedeki ikonu kullanabilirsiniz.

Lise 9. Sınıf Coğrafya Dersi Proje Ödevi Konuları

Önerilen Proje Konuları

  • PİRİ REİS'in Haritaları ve Özellikleri
  • Geçmişten günümüze haritaların stratejik kullanım amaçları ve şekilleri
  • Dünya’nın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri
  • İklimin insan psikolojisi, yaşantısı ve kültürüne etkileri

İzohips Haritasından Profil Çıkarma Etkinliği

{lightgallery type=local path=images/haritalar/izohips-haritasindan-profil-cikarma-etkinligi.png}{/lightgallery}

Bilgi: Haritayı daha büyük izlemek için üzerine tıklayın. Daha büyük boyut için sağ alt köşedeki ikonu kullanabilirsiniz.

Su Döngüsü Çalışma Kâğıdı

{lightgallery type=local path=images/haritalar/su-dongusu-etkinlik.png}{/lightgallery}

Yeryüzündeki su döngüsünü öğrenebilmek, konuyu daha iyi anlayabilmek için bu etkinlik işinizi kolaylaştırabilir. Görselin alt tarafında size verilen, yeryüzünde su döngüsü konusuna ait kavramları ilgili boşluklara doğru bir biçimde yerleştirmeye çalışınız. Bu etkinliği en doğru sonuca ulaşıncaya kadar tekrar ediniz.

Bilgi: Etkinliği daha büyük izlemek için üzerine tıklayın. Daha da büyük boyut için sağ alt köşedeki ikonu kullanabilirsiniz.

Sosyal Bilgiler–Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Bilimsel Araştırma Basamakları

Ad–Soyad:
Tarih:
Öğrenci Numarası:
Sınıf:

Aşağıda, 1’den ’e kadar numaralandırılmış soruların cevaplarını sorunun altındaki boşluğa yazın.

1. Öğretmeniniz size bir araştırma konusu verdi. Bu ödevi hazırlarken yaptıklarınızı bilimsel araştırma basamaklarıyla kıyaslayın.

2. Reklam filmlerinin neyi amaçladığı ile ilgili bir ödev hazırlayacaksınız. Nasıl bir yol takip edersiniz?

3. Ülkemizde yaşanan iç göç ve bu göçün kentler üzerindeki etkisi hakkında bir hipotez kurun.

4. Hipotez olarak belirlediğiniz durum, yaptığınız gözlemlerle uyuşmaz ise nasıl bir yol izlersiniz?

Sosyal Bilgiler–Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

Bilimsel Araştırma Basamakları

1. Öğretmeniniz size bir araştırma konusu verdi. Bu ödevi hazırlarken yaptıklarınızı bilimsel araştırma basamaklarıyla kıyaslayın.

Cevap: Şehrimizdeki trafik yoğunluğunu araştırırken öncelikle trafik yoğunluğunu gözlemlemekle işe başlıyoruz. Gözlemlerimiz sonucunda şehrimizde ciddi bir trafik yoğunluğu olduğuna dair hipotezimizi ortaya koyuyoruz. Daha sonra çeşitli kaynak ve verilerden yararlanarak bu hipotezimizi test edip sonuca ulaşıyoruz.

2. Reklam filmlerinin neyi amaçladığı ile ilgili bir ödev hazırlayacaksınız. Nasıl bir yol takip edersiniz?

Cevap: Öncelikle reklam filmlerinde verilenlerin olgu mu yoksa görüş mü olduğu belirlenir. Eğer olguysa bilimsel araştırma basamaklarını takip ederek ödevimizi gerçekleştirebiliriz. Görüş ise neden görüş olduğunu belirleyerek reklam filmlerinin neyi amaçladığını ortaya çıkarabiliriz.

3. Ülkemizde yaşanan iç göç ve bu göçün kentler üzerindeki etkisi hakkında bir hipotez kurun.

Cevap: İç göç ve göçün kentleşmeye etkisi hakkında şu hipotezi oluşturmak mümkündür: Ülkemizde yoğun olarak yaşanan iç göç, şehirlerimizde çarpık kentleşmeye neden olmaktadır.

4. Hipotez olarak belirlediğiniz durum, yaptığınız araştırmalarla uyuşmadığı durumda nasıl bir yol izlersiniz?

Cevap: Eğer hipotezimiz, yaptığımız araştırmalarla uyuşmuyorsa tekrar gözlem aşamasına dönmemiz gerekecektir. Gözlemlerimiz sonunda yeni bir hipotez belirleyerek araştırmamızı bu hipotez üzerinde yoğunlaştıracağız. Diğer bir yol olarak da yaptığınız çalışma sonunda hipotezinizin yanlış çıktığını belirten bir sonuç da ortaya koymaktır.

Türkiye Topraklarının Kullanımı Etkinliği

Türkiye toprak haritası”nı inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 • Kahverengi orman topraklarının genellikle Karadeniz kıyılarında yaygın olmasının nedenlerini açıklayınız
 • Terra-rossa toprakların Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olmasının nedenini belirtiniz.
 • Kahverengi ve kestane renkli orman topraklarının genellikle iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini söyleyiniz. Kolüvyal ve litosol toprakların iç kesimlerde yaygın olmasının nedenini belirtiniz.
 • Alüvyal toprakların dağılışında belirleyici faktör nedir?
 • Ülkemizdeki toprak tiplerinin coğrafi dağılışlarını, yazıp ve bitki örtüsünün dağılışı ile karşılaştırınız, elde ettiğiniz sonuçları defterinize yazınız.
 • Yaşadığınız ilde hangi topraklar yaygındır? Tespit ediniz.

Toprak Tipi Etkili Olan Faktörler
Kolüvyal topraklar  
Litosol topraklar  
Regosol topraklar  
Alüvyal topraklar  
Terra-rossa topraklar  
Kahverengi orman toprakları  
Kireçli orman toprakları  
Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları  
Çernezyomlar  
Tuzlu topraklar  

................/................... ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR TÜRKÇE ÇALIŞMASI

Adı Soyadı:………………………………..                           Tarih: ....../......./...........

Sınıfı ve No:……………………………….

 

Tekil, Çoğul Adlar

Adlar varlıklara verilişlerine göre değişik türlere ayrıldığı gibi, varlıkların sayılarına göre de ayrılırlar. Bir varlığı anlatan adlara tekil ad denir. Taş kalem, defter, silgi, çocuk vb. gibi. Birden çok varlığı anlatmaya yarayan adlara da çoğul ad diyoruz. Taşlar, kalemler, silgiler, çocuklar. Görüldüğü gibi “ler” ya da “lar” ekleri isimleri çoğul yapmaktadırlar.

Özel adlar çoğunlukla tekildirler, ancak bazı durumlarda özel adlar da çoğul yapılabilirler. Örneğin: Aynı adı taşıyan kişiler belirtilmek isteniyorsa özel adın sonuna “ler” veya  “lar” eki getirilir.

Öğretmen Orhanların üçünü de çağırdı.

Benzerlerini belirtmek için de özel adlara çoğul ekleri getirilebilir. Örneğin:

“Bu ulus daha nice Fatihler, Atatürkler yetiştirir.”

Burada ler veya lar ekleri özel isimlerin sonuna geldikleri halde kesme işareti ile ayrılmaz ve ayrı yazılmazlar.

Topluluk Adları

Çoğul ek almadıkları halde çoğul anlamı taşıyan adlara (isimlere) topluluk adları denir. Örneğin; küme, sürü, sınıf, takım, ordu, millet, aile gibi sözcükler topluluk adlarıdır.

On Soruda Osmanlı Denizciliği Etkinliği

1) Osmanlı denizle nasıl tanıştı?

2) Osmanlı denizciliğinin kilit kavramları nelerdir?

3) Yıldırım’ın denizcilikteki yeri nedir?

4) II. Bayezid Dönemi denizciliği nasıl gelişti?

5) Barbaros donanmaya ne kazandırdı?

6) Osmanlı neden kalyon yerine kadırgayı seçti?

7) Denizlerdeki faaliyetlerin dönüm noktaları nelerdir?

8) “Kaptan paşa” unvanı kimin için kullanıldı?

9) Osmanlı tersaneleri nerelerde kurulmuştur?

10) Donanma nasıl denize çıkardı?

Yükselme Dönemi Kavramlar Etkinliği

Aşağıdaki kavramları/terimleri/isimleri kısaca açıklayınız.

Kapitülasyon:

Safavi Devleti:

Cem Sultan Olayı:

Amasya Anlaşması:

Halife:

Mecidabık Savaşı:

Ridaniye Savaşı:

Çaldıran Savaşı:

Siyasi Birlik:

Preveze Deniz Savaşı:

İnebahtı Deniz Savaşı:

Deniz akıncısı:

Otlukbeli Savaşı:

Mohaç Savaşı:

Kaptanı Derya:

Rodos Şövalyeleri:

Arşidük:

Fatih Sultan Mehmed Dönemi Konu Sonu Etkinliği

1.Fatih sultan Mehmet fetih sonrasında ilerleyen günlerde sarayda bulunan birçok Türkmen soylusunu  (Çandarlı Halil Paşa, Karamanoğlu Mehmet Paşa gibi) görevlerinden uzaklaştırarak önemli görevlere tümüyle devşirme kökenlileri atamıştır.

Site İçeriklerinde Arama Yap

Akademik Pencere

Bilim İnsanları

İnsanlığa Yön Veren Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Hayatımıza Yön Veren İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Tarihe Yön Veren Osmanlı Padişahları

DEPO'yu Keşfet!

Sponsorlu Bağlantı

Denizli'm Temalı Kısa Film

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Turizm Uygulamaları