Harita Bilgisi, Ölçekler, Yerel Saat Hesaplamaları Test Soruları

Harita Bilgisi, Ölçekler, Yerel Saat Hesaplamaları Test Soruları

1) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?

A)  06.12           B) 04.28          C) 05.32 D) 05.07             E) 07.02  

2) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam  değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 96* batı           B) 24* batı              C) 24* doğu                  D) 96* doğu              E) 60* doğu  

3) Yeryüzü şekillerini gösteren bir haritadan aşağıdakiler- den hangisi için yararlanılamaz?

A) Profil çıkarma        B) Konum belirleme C) Yön bulma   D) Alan hesaplama  E)Nüfusun dağılımı  

4) Ekvator üzerindeki a noktasında saat 03.20 ve meridyeni de 7* doğu olduğuna göre 2442 km daha batıdaki  B noktasının saati ve meridyeni nedir?

A) 15* batı - 01.52 B) 15* batı - 02.35 C) 29* doğu - 01.52 D) 29* batı - 04.48 E) 15* doğu - 02.40  

5) Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir?

A) Vadi tabanları B) Dağ dorukları C) Deniz kıyıları D) Göl yüzeyleri E) Dik yamaçlar  

6) Ülkemizin en batısındaki meridyen üzerinde saat 22.00 ve günlerden Pazartesi ise 26* batı meridyeni üzerinde  yerel saat kaçtır ve gün nedir?

A) 18.32 Pazar       B) 22.00 Pazartesi  C) 01.28 Salı D) 18.32 Pazartesi             E) 01.28 Pazartesi  

7) Haritalar yerşekillerinin biçimini gerçeğe tam uygun olarak göstermez. Haritalarda görünen gerçeğin az yada  çok benzeridir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakiler- den hangisidir?

A) Yerşekillerinin karmaşık olması B) Kuşbakışı bakış sağlanmaması C) Ölçeğin küçük tutulması D) Yerkürenin kutuplardan basık olması E) Küresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması  

8) 1/500.000 ölçekli bir haritada 5 cm ile gösterilen bir göl gerçekte kaç dam’dir?

A) 25   B) 125   C) 2.500   D) 12.500   E) 1.250.000  

9) 256 km lik alana sahip olan bir köyün 16 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

A) 1/40.000      B) 1/320.000         C) 1/400.000 D) 1/1.000.000             E) 1/1.600.000  

10) Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalara ait bir özelliktir?

A) Gösterdikleri alan küçüktür. B) Küçültme oranları azdır. C) Ayrıntıları gösterme gücü fazladır. D) Duvarda kapladıkları alan azdır. E) Paydadaki rakamları küçüktür.

11) Bir bölgenin haritası çizilirken öncelikle aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir?

A) Haritanın kullanma amacının B) Haritanın çizim yönteminin C) Yararlanılacak işaretlerin D) Bölgenin enlem ve boylamının E) Bölgenin yükseltisinin

13) 40* Doğu boylamında güneş 05.20 'de doğar ise 27* doğu boylamında kaçta doğar?

A)  06.12           B) 04.28          C) 05.32 D) 05.07             E) 07.02

14) 60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam  değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 96* batı           B) 24* batı              C) 24* doğu                  D) 96* doğu              E) 60* doğu 15) 23 eylülde  10* doğu boylamı üzerindeki Hamburg'da  güneş saat 7.30 da doğarken 21* doğu boylamındaki Varşova'da kaçta batar?

A) 18.46           B) 20.14               C) 19.30                D) 17.26            E) 21.34

16) 150* doğu boylamında tarih 28 ekim Çarşamba saat 13.30 iken 150* batı boylamında tarih ve saat aşağıda- kilerden hangisidir?

A) 27 Ekim Salı, 17.30 B) 27 Ekim Salı, 09.30 C) 29 Ekim Perşembe, 09.30 D) 28 Ekim Çarşamba,09.30 E) 29 Ekim Perşembe,17,30

17) Türkiyenin en batı ucundan 42* daha batıda, en doğu  ucundan 36* daha doğuda bulunan bir bölgeden kaç  meridyen geçer?

A) 6        B) 78        C) 86        D) 97        E) 156

18) Aşağıdakilerden hangisi Fiziki Coğrafyanın bölümlerinden biri değildir?

A) Biyocoğrafya        B) Klimatoloji      C) Jeoloji D) Kartografya           E) Hidrografya

19) İki kutuptan eşit uzaklıktaki en uzun paralel aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23* 27'              B) 66* 33'         C) 90* D) 0*                     E) 10*

20) Uzunluğu 25.200 km olan paralel dairesi üzerindeki A  ve B noktaları arasındaki uzaklık 1400 km'dir. Buna göre A ve B noktaları arasında ne kadar zaman farkı vardır?

A) 2 saat 40 dakika        B) 1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika        D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika

21) Dünya üzerinde 360 ayrı yerel saat olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meridyen sayısının          B) Paralel sayısının C) Bölge sayısının          D) Dünyanın şeklinin E) Dünyanın genişliğinin

22) Yerel saati 18* doğu meridyeninden  3 saat geride olan meridyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) 24* Doğu           B) 63* Doğu      C) 27* Batı D) 63* Batı             E) 18* Batı

23) Yerel saati 55* batı meridyeninden 3 saat ileri olan bir yer hangi meridyen üzerindedir?

A) 0* Başlangıç meridyeni         B) 45* doğu C) 90* batı           D) 30* doğu          E) 10* batı

24) Uzunluğu 25.200 km olan paralel dairesi üzerindeki A  ve B noktaları arasındaki uzaklık 1400 km’dir. Buna göre A ve B noktaları arasında ne kadar zaman farkı vardır?

A) 2 saat 40 dakika             B)1 saat 12 dakika C) 3 saat 20 dakika             D) 1 saat 20 dakika E) 2 saat 30 dakika

25) Başlangıç meridyeninin 2 saat 20 dakika batısındaki bir kent ile, 1 saat 40 dakika doğusundaki başka bir  kent arasında kaç derece  meridyen farkı vardır?

A) 60*       B) 90*       C) 120*     D) 180*       E) 240*

26) Aşağıda verilen paralel dairelerinden hangisinin uzunlu ğu daha fazladır?

A) 15*        B) 23*       C) 45*       D) 66*        E) 90*

27)  65* batı boylamında, yerel saat 20.30, tarih 14 Mart iken 30* doğu boylamında saat ve tarih nedir?

A) 14.10 - 15 Mart                B) 02.50 - 13 Mart C) 14.10 - 14 Mart                D) 02.50 - 15 Mart E) 02.50 - 14 Mart

28) 85* batı meridyeninde güneş 07.35 de doğuyorsa  37* batı meridyeninde kaçta doğar?

A) 04.23     B) 11.47    C) 11.35    D) 06.38   E) 07.12

29) 21 Mart tarihinde 40* doğu boylamında güneş 05.20 'de doğarsa 27* doğu boylamında kaçta batar?

A) 06.12    B) 18.12    C) 06.15   D) 18.15   E) 19.12   

30)  60* batı meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati 08.48 olan bir noktanın boylam değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 96* batı               B) 24* batı             C) 24* doğu D) 96* doğu                          E) 60* doğu 31) Bir ülkenin yerel saati, başlangıç meridyeninin yerel saatinden 72 dakika daha geridir. Bu ülke ile Türkiye'nin en doğusu arasında kaç dakika lık zaman farkı vardır?

A) 72       B) 124       C) 176      D) 252       E) 360

32) 14* Kuzey paralelinde bulunan bir kent ile 4* Kuzey paralelinde bulunan başka bir kent arası kuş uçuşu uzaklık kaç km dir?

A) 111       B) 444      C) 1110      D) 1554      E) 1555

33) Türkiye’nin en batı ucundan 42* daha batıda, en doğu  ucundan  36* daha doğuda bulunan bir bölgeden kaç meridyen geçer?

A) 6         B) 78        C) 86      D) 97       E) 156 34) 26* doğu meridyeninde yerel saat 10.20 iken yerel saatin 16.40 olduğu yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 121* doğu       B) 95* doğu         C) 79* doğu D) 79* batı                E) 95* batı

35) 55* doğu meridyeni ile 65* doğu meridyeni arasında bulunan bir ülke hangi saat dilimi içindedir? A) 5. Doğu         B) 4. Doğu       C) 3. Doğu D) 2. Doğu          E) 1.Doğu

36) 10 * batı meridyeni üzerinde yerel saat 7.40 iken 15* doğu meridyeninde yerel saat kaçtır?

A) 9.20      B) 9.00      C) 6.00    D) 5.44    E) 7.17

37) 75* batı boylamında yerel saat 04.30 iken yerel saatin 10.50 olduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) 180* batı       B) 95* batı          C) 20* batı D) 20* doğu           E) 95* doğu

38) Eşyükselti eğrileri ( izohips) yöntemiyle çizilmiş bir yer- şekli haritasında sıfır metre eğrisinin geçtiği yerlerden  biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyı çizgisi       B) Doruk noktası C) Etek düzlüğü      D) Boyun noktası E) Deniz dibi

39) 21 Mart tarihinde 45* Doğu boylamında 17.30  da batan güneş hangi boylamda saat 18.30 da batar? A) 30* doğu            B) 45* doğu           C) 50* doğu D) 55* doğu             E) 60* doğu

40) 150* doğu boylamında tarih 28 ekim Çarşamba saat 13.30 iken 150* batı boylamında tarih ve saat aşağıda- kilerden hangisidir?

A) 27 Ekim Salı, 17.30 B) 27 Ekim Salı, 09.30 C) 29 Ekim Perşembe, 09.30 D) 28 Ekim Çarşamba,09.30 E) 29 Ekim Perşembe,17,30

41) Küçük ölçekli haritalarla büyük ölçekli haritalar hangi bakımdan birbirinden farklıdır?

A) Yer şekillerini gösterme biçimi B) Ayrıntıları gösterme gücü C) Çizim yöntemi D) Profil çıkarma yöntemi E) Uzunluk hesaplama yöntemi

42) Bir fiziki haritada aşağıdakilerden hangisinin belirlenme- sinde yeşil renk kullanılır?

A) Deniz kıyılarının B) Yükseltisi az düzlüklerin C) Platoların D) Dağların doruklarının E) Ovaların

43) Bir şehrin gerçek alanı 900 km’dir. Bu şehir bir haritada 25 cm ile gösterildiğine göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/200.000      B) 1/360.000       C) 1/400.000 D) 1/600.000           E) 1/3.000.000

44) Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilmiş bir Türkiye haritasında Marmara Denizi daha büyük gösterilir?

A) 1/100.000       B) 1/500.000      C) 1/1.000.000 D) 1/5.000.000              E) 1/10.000.000

45) 4800 km lik gerçek alana sahip bir L şehri haritada  12 cm gösterilmiştir. Aynı haritada L şehri ile H şehri arasındaki uzaklık 6 cm olarak gösterilmiştir. Buna göre bu iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km dir?

A) 60       B) 80       C) 120       D) 160       E) 200 46) 1/300.000 ölçekli bir haritada Tarsus-Mersin arası 10cm olarak gösterilmişse gerçekte bu mesafe kaç km dir.

A) 10       B) 15        C) 30        D) 45        E) 300

47) 1/40.000 ölçekli bir haritada 2 cm olarak gösterilen bir arazinin gerçek alanı kaç m dir?

A) 8.000         B) 16.000          C) 80.000 D) 160.000            E) 320.000

48) 20* güney paralelinden kuzeye doğru  3219 km giden bir araç hangi paralele ulaşır?

A) 10* kuzey   B) 49* güney     C) 9* kuzey D) 4* kuzey                 E) 2* güney

49) 1/800.000 ölçekli bir haritada bir adanın alanı 20 cm lik yer kaplamaktadır. 1/1.000.000 ölçekli bir başka haritada  bu adanın alanı kaç cm dir?

A) 12.8        B) 26       C) 128        D) 254          E) 286

 

Test Sorularının Cevapları İçin Aşağıdaki Linkimize Tıklayın.

 

http://www.sosyal-bilgiler.com/soru-bankasi/2024-harita-bilgisi-olcekler-yerel-saat-hesaplamalari-test-sorularinin-cevaplari.html

Site İçeriklerinde Arama Yap

Akademik Pencere

Bilim İnsanları

İnsanlığa Yön Veren Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Hayatımıza Yön Veren İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Tarihe Yön Veren Osmanlı Padişahları

DEPO'yu Keşfet!

Sponsorlu Bağlantı

Denizli'm Temalı Kısa Film

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Turizm Uygulamaları