Türkiye Genel Coğrafyası

TÜRKİYE'NİN DAĞLARI

 • Türkiye’deki dağların önemli bir bölümü Alp Dağları’nın oluşumu sırasında ortaya çıkmıştır.
 • Bu dağlara örnek olarak Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları gösterilebilir.
 • Ege Bölgesi’nde ise çökme-yükselme sonucu Bozdağlar ve Aydın Dağları oluşmuştur. Dağlar yükselirken ovalar çökmüştür.
 • Akdeniz Bölgesi’ndeki Nur Dağları da yine aynı süreçle (çökme-yükselme) oluşmuştur. Nur Dağları yükselmiş; Amik Ovası ise çökmüştür.
 • Ege ve İç Anadolu bir bütün olarak yükselmekte; Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri çökmektedir.
 • Eski bir akarsu vadisi olan Marmara Bölgesi çökerek İstanbul ve Çanakkale Boğazları oluşmuştur.

NÜFUS DAĞILIMI

 • Ülkemizde nüfus dağılımı her bölgede eşit değildir.
 • İç bölgelerden kıyılara; köylerden kente büyük bir göç vardır.
 • Türkiye’de nüfusun en yoğun olduğu yer Marmara Bölgesi’dir.
 • Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
 • Marmara Bölgesi’nden sonra nüfusun en kalabalık olduğu yer Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile akarsu vadileridir.
 • Son yıllarda, turizmin gelişmesi ile birlikte, Akdeniz Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu artmaya başlamıştır. Çukurova, nüfusun en yoğun olduğu bölümdür.
 • Karadeniz Bölgesi’nde nüfus kıyılarda yoğunlaşmıştır.
 • Kuraklık ve soğuk nedeniyle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde nüfus Türkiye ortalamasının altındadır.

BATI KOMŞULARIMIZ

 • Türkiye’nin batıda iki komşusu vardır; Bulgaristan ve Yunanistan.

 • Türkiye’nin kuzeybatı komşusu Bulgaristan’dır. Türkiye’nin Bulgaristan sınırı alçak düzlüklerden oluşur. Meriç Irmağı sınırın küçük bir bölümünü oluşturur.

 • Bulgaristan’ın ortasında bulunan Balkan Dağları ülkeyi, doğu-batı ekseninde ikiye böler. Sınıra yakın bölgelerde ise Rodop Dağları bulunur.

 • Meriç, Yunanistan sınırının tamamını oluşturur.

 • Yunanistan sınırı alçak düzlüklerden oluşur.

 • Ege’de çok sayıda Yunan adası vardır. Kimi adalar, o kadar yakındır ki, Türkiye’den adadaki arabalar bile seçilebilir.

 • Yunanistan ile kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık yaşanmaktadır.

KARADENİZ İKLİMİ

 • Karadeniz iklimi, Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde görülür.
 • En belirgin özelliği her mevsimin yağışlı geçmesidir.
 • Bölgenin en yağışlı mevsimi sonbahardır.
 • Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin en fazla yağış alan bölgesidir.
 • Karadeniz Bölgesi, yıllık sıcaklık farkının en az yaşandığı bölgedir. Yaz ayları bile yağışlı geçer.
 • Doğu Karadeniz Bölümü’nden sonra en fazla yağış alan bölüm Batı Karadeniz Bölümü’dür. Burada da yüksek dağlar bulunur.
 • Orta Karadeniz Bölümü’nde dağlar yüksek olmadığı için yıllık yağış miktarı diğer bölümlerden daha azdır.
 • Karadeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyılarda ılıman iklim görülürken, iç kesimlerde daha az yağışlı ve daha soğuk kara iklimi görülür.

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

TARIM

 • Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yarısı tarımla geçinmektedir.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde tarımın modernleştirilmesi ve verimin artırılması için alt yapı çalışmaları öncelikle yapılmıştır.
 • GAP enerji ve sulama projesi ülkemizin dev projelerinden biridir.
 • Ekili alanlar ülkemiz topraklarının yaklaşık üçte birini kaplar.
 • Ülkemizde yaygın olarak üretilen tarım ürünleri şunlardır: buğday, arpa, mısır, pirinç, pamuk, tütün, şeker pancarı, ayçiçeği, zeytin, çay, meyve ve sebzeler.
 • Ülkemizde yaygın olarak üretilen meyveler şunlardır: üzüm, turunçgiller, fındık, elma, armut, şeftali, kavun, karpuz, kayısı, incir, kiraz, vişne, Antep fıstığı ve ceviz.
 • Ülkemizde yaygın olarak üretilen sebzeler şunlardır: patates, domates, biber, patlıcan, fasulye ve soğan.

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri

BÖLGE ÖZELLİKLERİ

 • Bir bölgenin belirlenmesinde iki temel unsur göz önüne alınır:
 • Bölgenin fiziki özellikleri;
 • Bölgenin, beşeri ve ekonomik özellikleri.
 • Bir bölgenin fiziki özellikleri arasında, o bölgenin coğrafi konumu, yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü bulunur.
 • Bir bölgenin beşeri ve ekonomik özellikleri arasında, o bölgenin nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetleri bulunur.
 • Bölgenin yüzey şekilleri olan dağların yükseklikleri, sıralanışı, düzlüklerin oranı ve akarsuların etkisi bir coğrafi bölgeyi belirlemede çok önemli bir rol oynar.
 • Bir bölgenin belirlenmesinde iklim de önemli bir rol oynar. İklim, nüfusun dağılışını da etkiler.
 • Bölgenin ekonomik faaliyetleri de önemlidir.

Site İçeriklerinde Arama Yap

Akademik Pencere

Bilim İnsanları

İnsanlığa Yön Veren Bilim İnsanları

İcatlar Dünyası

Hayatımıza Yön Veren İcatlar Dünyası

Osmanlı Devleti Padişahları

Tarihe Yön Veren Osmanlı Padişahları

DEPO'yu Keşfet!

Sponsorlu Bağlantı

Denizli'm Temalı Kısa Film

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli Turizm Uygulamaları